Aplikátory, klieštiky, pinzety

Aplikátor kontaktných šošoviek vám pomôže nasadiť obľúbené šošovky a minimalizovať kontakt šošoviek s rukou. Vyberte šošovku z puzdra a položte si ju na dlaň zaoblenou stranou nahor. Uchopte šošovku aplikátorom a nasaďte ju na oko. Aplikátor je praktická pomôcka, ak máte dlhšie nechty alebo ak je vám nepríjemné siahať si prstom do oka.

Klieštiky a pinzety vám uľahčia dostať kontaktné šošovky z puzdra. Sú vyrobené z mäkkého plastu, ktorý jemné šošovky nijako nepoškodí. Tieto pomôcky môžu byť užitočné všetkým, ktorí majú dlhšie nechty alebo sa im ťažko vyberajú šošovky z puzdra. Po každom použití je však potrebné nástroje sterilizovať. Pinzety sú dostupné v štyroch veľkostiach. Klieštiky ani pinzety nie sú určené na vyberanie kontaktných šošoviek z oka.