Dvojtýždenné kontaktné šošovky

Štrnásťdenné kontaktné šošovky - výrobcovia odporúčajú nosiť 1 pár po dobu 2 týždňov. Tieto šošovky volia ľudia, ktorí pri poslednom týždni s mesačnými šošovkami pociťujú nepohodlie.