Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Správca

Správcom vašich údajov je ALENSA s.r.o., registrovaná v Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, IČO: 27179681, vedená v obchodnom registri na Mestskom súde mesta Prahy sekcia C, 102359 (ďalej len „Správca“).

2. Kategórie Osobných údajov

ALENSA s.r.o. spracováva potrebné osobné údaje podľa Článku 6, časť 1.(b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ktoré sú potrebné k uzavretiu zmluvy s Alensa, s.r.o., zahrňujú:
• Meno
• Priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Adresa pre doručenie
• Fakturačná adresa
• Číslo účtu
• Individuálne optické parametre typu dioptrie, zakrivenie, priemer, os, cylinder, adícia, typ šošovky či značka šošovky
• Digitálna fotografia platného receptu na kontaktné šošovky či okuliare

Taktiež spracovávame nasledujúce osobné údaje:
• Komunikácia medzi Správcom a zákazníkom
• Záznamy správania na webových stránkach prevádzkovaných ALENSA s.r.o.
• Fotografie s nasadenými okuliarmi (v prípade kontroly kvality multifokálnych okuliarových skiel).

3. Čas spracovania

V súlade s platnými právnymi predpismi na účely vykonávania zmluvy a na účely zaznamenania zmluvy a akejkoľvek budúcej aplikácie a ochrany práv a povinností zmluvných strán je uchovávanie a spracovanie osobných údajov pre vyššie uvedené účel na obdobie 10 rokov od vykonania poslednej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak, pokiaľ ide o zachovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie. Spracovanie uvedené vyššie je umožnené na základe článku 6 ods. 1 písm. B) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679: "spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, dotknutá osoba je zmluvnou stranou alebo na účely vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy."

Fotografie sú spracovavné len počas priebehu kontroly kvality okuliarových skiel a po riadnom ukončení kontroly sú zmazané.

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Pokiaľ nebude spoločnosť ALENSA s.r.o. na základe zákona povinná predložiť použité dáta, nebudú žiadne vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám. Spoločnosť ALENSA s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimkou sú:

  • Doprava a výdajné miesta - sú poskytované len osobné údaje potrebné k doručeniu tovaru, riešeniu reklamácií, alebo vratenia tovaru.
  • Poskytovatelia hodnotiacich služieb - sú poskytované len osobné údaje, ktoré sú potrebné k udeleniu hodnotenia.
  • Poskytovatelia platobných brán - sú poskytované len osobné údaje, ktoré sú potrebné k uhradeniu objednávky.

Ďalšie spôsoby spracovania osobných údajov zahŕňajú:

  • Poskytovatelia analytických a marketingových nástrojov - sú poskytované len osobné údaje potrebné k personalizovanej ponuke a jej správnemu zacieleniu
  • Poskytovatelia softwaru určeného pre mailovú a sms komunikáciu - sú poskytované len osobné údaje potrebné pre komunikačné účely
  • Sociálne siete – komunikácie, pluginy a prepojovanie účtov
  • Poskytovatelia nástrojov pre komunikáciu zákaznického servisu – pre efektívnu starostlivosť o zákazníkov a komunikáciu
  • Dodávatelia technológií a poskytovatelia cloudových služieb
  • Verejné, právne alebo finančné orgány – pre účely plnenia zákonných povinností

Správca nepredáva osobné údaje do tretej zeme (do zemí mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám.

5. Marketingová komunikácia

Komerčné správy môžu byť odoslané na vašu e-mailovú adresu spoločnosťou Alensa s.r.o. Tento postup je povolený zákonom č. 480/2004 Z. z. článok 7 časť 3 služieb informačnej spoločnosti, pokiaľ sa ju nerozhodnete odmietnuť v budúcnosti.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že si už neželáte dostávať naše e-maily, postupujte podľa odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého informačného e-mailu alebo možnosti odhlásenia vo vašom prehľade účtu na našej webovej stránke.

Alensa s.r.o. bude uchovávať e-mailovú adresu tri roky po poslednej kúpnej zmluve medzi oboma stranami.

6. Práva dotknutých osôb

Prístup k svojim osobným údajom môžete kedykoľvek aktualizovať a prihlásiť sa do svojho profilu zákazníckeho účtu. Za podmienok stanovených v nariadeniach máte nasledujúce práva:
• požiadať správcu o prístup k vašim osobným informáciám
• informácie o tom, aké údaje sa spracovávajú
• aktualizovať alebo opraviť vaše osobné údaje
• vymazať vaše osobné údaje (pokiaľ takéto vymazanie osobných údajov nie je v rozpore s ustanoveniami tohto článku a oprávnenými záujmami spoločnosti ALENSA, s.r.o.
• obmedziť spracovanie vašich osobných informácií
• namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom: GDPR@alensa.eu alebo kontaktujte Úrad pre ochranu osobných údajov.

7. Cookies

Naša webová stránka používa cookies na to, aby bola relevantná, zaujímavá a užívateľsky prívetivá. Súbory cookies sú malé súbory uložené vo vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení a používajú sa vo vašom webovom prehliadači.

Cookies používame na nasledujúce účely:
• pre zapamätanie svojich prihlasovacích údajov;
• pre riadne fungovanie nákupného košíka;
• pre zisťovanie histórie prehliadania s cieľom získať relevantné ponuky;
• pre zlepšovanie našej stránky monitorovacími návštevami, aktivitou a rôznymi funkciami na webe.

Niektoré súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré potom používajú tretie strany, a tieto súbory cookies priamo podporujú naše reklamné aktivity. Napríklad informácie o produktoch zakúpených na našej webovej stránke môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou ako súčasť zobrazovania a prispôsobenia reklamných bannerov na vašom vybranom webe. Tieto údaje však nemôžete osobne identifikovať.

Cookies používané na našich webových stránkach možno rozdeliť do dvoch základných typov. Súbory cookie o stave inzercie sa odstránia hneď, ako skončí vaša návšteva na našich webových stránkach. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení dlhšie alebo kým ich neodstránite ručne (obdobie, počas ktorého zostanú súbory cookie v zariadení, závisí od vlastného nastavenia súborov cookie a nastavení prehliadača). Súbory cookie môžu byť tiež rozdelené funkčnosťou. Analytické súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť používateľskú skúsenosť našich webových stránok pochopením toho, ako ich ľudia používajú. konverzné súbory cookie nám pomáhajú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov; sledovacie súbory cookie, ktoré v kombinácii so konverznými súbormi cookie nám pomáhajú analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov; remarketingové súbory cookie umožňujú prispôsobiť obsah reklám a ich správne zacielenie; a základné cookies, ktoré sú dôležité pre základné funkcie webových stránok.

Všetky súbory cookies používané týmto serverom sa používajú v súlade so súčasnými zákonmi EÚ o súboroch cookie.

Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť, ale pri tom môžete stratiť všetky informácie, ktoré vám umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup na naše stránky vrátane nastavení prispôsobenia.

Uistite sa, že váš internetový prehliadač je aktuálny a prečítajte si pomoc a pokyny poskytnuté vývojárom vášho webového prehliadača, ak si nie ste istí, ako upraviť nastavenia ochrany osobných údajov.

Odmietanie cookiess

Používanie súborov cookie je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie. Cookies môžete odmietnuť pomocou webového prehliadača alebo obmedziť ich na zvolené typy.

Informácie o prehľadávačoch a spôsobe nastavenia predvolieb súborov cookie nájdete na nasledujúcich webových stránkach alebo inej dokumentácii internetového prehliadača:

Chrome (odkaz)
Firefox (odkaz)
Internet Explorer (odkaz)
Android (odkaz)
Iphone a Ipad (odkaz)

8. Odkazy

Zobrazujeme obsah, ktorý odkazuje na stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy a obsah súkromia tretích strán. Ak kliknete na odkaz tretej strany, vezmite prosím na vedomie, že opúšťate našu stránku a osobné údaje, ktoré poskytnete, už nebudú predmetom týchto pravidiel. Prečítajte si, prosím, zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste zistili, ako zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje.

9. Zabezpečenie dát

Bezpečnosť údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sme zaviedli vhodné fyzické, elektronické a riadiace opatrenia na ochranu a zabezpečenie údajov zozbieraných prostredníctvom našich webových stránok. Chceme však pripomenúť, že prenos informácií cez internet sa uskutočňuje na vlastné riziko.

10. Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Akékoľvek zmeny v spracovaní osobných údajov budú k dispozícii na tejto stránke. Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie našich pravidiel ochrany osobných údajov, najmä aby sme boli v súlade s novými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.

11. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadavkov týkajúcich sa týchto podmienok nás neváhajte kontaktovať na adresu zákazníckeho servisu alebo na e-mail gdpr@alensa.eu.

Zákaznícky servis:
+421 220 570 790
info@alensa.sk

Referent správy osobných údajov:
Andrea Ornsteinová
dpo@alensa.eu

12. Účinnosť

Tieto podmienky o ochrane osobných údajov sú platné od 20.05.2018.

13. Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.,o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.